FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Spongebob họa sĩ đại tài

Dùng chu?t ?? ch?i.
Trong l?p h?c c?a thày giáo b?t bi?n Spongebob, b?n s? l?n l??t ?oán ra các danh t? ti?ng anh ch? v? loài v?t mà Spongebob v? ra trên b?ng.
M?i m?t l?a ch?n ?úng b?n s? giành ???c ?i?m t?i ?a nêu tr? l?i trong th?i gian s?m nh?t. M?i m?t l??t ch?i, b?n s? có 27 giây ?? suy ngh? và tr? l?i, vì v?y hãy nhanh trí suy ?oán ?? ??t thành tích cao trong l?p h?c c?a th?y giáo b?t bi?n nhé.
spongebob h?a s? ??i tài   game spongebob h?a s? ??i tài Cùng v?i game Siêu nhân chógame thi làm toán, Spongebob  là game ?em l?i cho ng??i ch?i ki?n th?c b? ích v? b? môn ti?ng anh – m?t trong nh?ng ngo?i ng? phát triern nh?t th? gi?i. Hãy cùng b?n bè c?a mình tham gia game ?? tr?i nghi?m nh?ng bài h?c b? ích nhé.

Thể loại: Chơi mà học, Trẻ em
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments