FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Sudoku thiên thần

Game Sudoku gây s?t và ???c yêu thích b?i hàng tri?u ng??i trên th? gi?i vì nó không ph?i ??n thu?n là m?t trò ch?i, mà còn là cách th?c gi?i trí giúp rèn luy?n trí não, t? duy lôgic và tính kiên trì. Game Sudoku thiên th?n v?i l?i ch?i gi?ng nh? game Sudoku online và phiên b?n game Sudoku 2 tuy?t ??p, nh?ng l?i có giao di?n c?c k? d? th??ng và thân thi?n. B?n hãy th? tài game cùng v?i cô bé thiên th?n d? th??ng nhé! Lu?t ch?i: Sudoku bao g?m m?t hình vuông kích th??c 9x9, chia thành 3 c?m ô vuông nh? h?n. Vì v?y, toàn b? khu v?c ch?i có 81 ô vuông. Các hình vuông có ch? s? t? 1 ??n 9. M?c tiêu c?a trò ch?i là ?i?n vào các ô vuông v?i các ch? s? t? 1 ??n 9 ?? t?t c? các ch? s? s? ch? xu?t hi?n 1 l?n trong m?i dòng, m?i c?t và m?i c?m vuông nh? 3x3. sudokuthienthan
T?i trang Sudoku v? ?i?n tho?i

Sudoku

Th? hi?n tài phán ?oán chính xác và logic qua các con s? t? 1 ??n 9 cùng game android trí tu? Sudoku
( l??t t?i: 0 ) | T?i game Sudoku v?
   

Thể loại: Cờ, Game hay, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments