FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Sút phạt World Cup

?ã bao l?n các fan hâm m? bóng ?á Vi?t Nam v?n m? ??c m?t ngày ??i tuy?n Vi?t Nam ???c tranh gi?i bóng ?á l?n nh?t hành tinh, World Cup.
Game Sút ph?t World Cup s? bi?n ??c m? ?ó thành s? th?t. B?n s? trong vai chàng c?u th? ?i?n trai ??y tài n?ng Lê Công Vinh th?c hi?n các pha ?á sút ph?t vào các ??i th? l?ng danh th? gi?i nh? Braxin...
sút ph?t
M?i l??t ch?i s? có 10 l??t sút. Sút thành công c? 10 l??t ch?i này b?n s? giành chi?n th?ng tr??c ??i tuy?n Brazil hùng m?nh. B?n c?n chú ý không ch? ???ng ?i c?a trái bóng mà v? trí c?a các h?u v? phòng th? ?? nh?ng cú sút ph?t c?a b?n bách phát bách trúng.
Hãy th? hi?n tài n?ng sút ph?t c?a mình và ?em l?i ni?m vui cho tri?u con tim ?ang khao khát ?ón ch? chi?n th?ng.
game sút ph?t    

Thể loại: Bóng đá, Kỹ năng, Thể thao
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments