FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Sử thi chiến tranh

S? thi chi?n tranh ?ã tr? l?i, v?i hình ?nh b?i c?nh và mô hình tr?n chi?n h?p d?n h?n, l?c l??ng quân ??i ???c thi?t k? hoành tráng h?n s? ?em l?i cho b?n c?m giác nh? ? chính trong cu?c chi?n. Chúc b?n tr? thành v? ch? huy tài ba giành l?i chi?n th?ng ? m?i tr?n ?ánh Ch? d?n: Xu?t quân và ?i?u khi?n 1 s? nhi?m v? khác ?i?u ch?nh góc b?n v? khí t?i thành Di chuy?n màn hình xem ??a hình tr?n ??u Dùng v? khí t?i thành t?n công. Và còn r?t nhi?u phím khác xem chi ti?t trong game. Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Chi?n binh c?a Nhà vua: OdysseyKingdom Rush Frontiers c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng h?p d?n mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game nhé!

Thể loại: Bắn súng, Chiến lược, Nổi bật
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments