FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Swampy ném bóng nước

H?n b?n ?ã bi?t hình ?nh chú cá s?u Swampy quen thu?c qua trò ch?i N??c c?a tôi ?âu c?c k? n?i ti?ng.  Trong trò ch?i “Swampy ném bóng n??c”, b?n s? g?p l?i chú cá s?u ?áng yêu này v?i nhi?m v? m?i.
Nhi?m v? c?a b?n là giúp Swampy l?y ???c càng nhi?u v?t càng t?t b?ng cách ném bóng n??c vào nh?ng chú v?t ?ang ?n tr?n sau các ch??ng ng?i v?t.
swampy ném bóng n??c
Tuy nhiên,b?n ph?i chú ý ??n l?c b?n là khi m?c n??c trong m?i tên  và v? trí c?a nh?ng chú v?t vàng nhé.  M?c ?? khó c?a game s? t?ng lên trong  khi s? l??ng bóng n??c có h?n.
game swampy ném bóng n??c  

Thể loại: Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments