FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Tập Bắn Cung

N?u b?n yêu thích ng??i anh hùng Robin Hood v?i tài thi?n x? có m?t không hai thì T?p b?n cung ch?c ch?n là game b?n s? yêu thích. V?i ?? h?a 3D c?c k? s?c nét và chân th?c, b?n s? có c?m giác nh? l?c vào m?t khu r?ng ??y t?nh l?ng, n?i b?n có th? rèn luy?n môn b?n cung ?? tr? thành thi?n x? hàng ??u ch?n r?ng xanh. Trong game T?p b?n cung này, nhi?m v? c?a b?n là b?n chính xác vào tâm c?a b?ng ?? ??t ?i?m s? t?i ?a. ?? b?n chính h?ng tâm thì T?m b?n chính xác ph?i t?p chung 2 l?c b?n và t?m ng?m. game t?p b?n cung Tuy nhiên ?? b?n chính và d? dàng ko ph?i là r?t khó nh?ng c?ng ?òi h?i game th? th?c s? t?p chung và luy?n t?p . ch?i game t?p b?n cung Hãy cùng th? và tr?i nghi?m game t?p b?n cung nhé. N?u yêu thích th? lo?i game B?n súng b?n có th? th? ch?i thêm game ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 ?ây là nh?ng game hot nh?t và ?ang ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích!

Thể loại: Bắn súng, Game 3D, Hành động, Thể thao
Từ khóa: , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments