FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Tarzan đu dây

arrow: l?y ?à, ?u dây
- space: nh?y
Trong game Tarzan ?u dây, b?n s? ???c g?p l?i nhân v?t ho?t hình n?i ti?ng c?a Disney, chàng trai ??n t? r?ng r?m n?i ti?ng v?i tài ?u cây Tarzan. B?n s? ???c hoá thân vào nh?ng màn ch?i ?u dây ngo?n m?c h?p d?n không kém gì so v?i trên phim
Tarzan ?u dây
?? ?u dây qua khu r?ng già, b?n ph?i l?y ?à và nh?y, b?t l?y s?i dây tr??c m?t ?? ??n v?i c?u b?n kh? c?a mình. Có r?t nhi?u ch??ng ng?i v?t trên ???ng b?n c?n chú ý n?u không Tarzan s? b? té.
Game tarzan ?u dây
Hãy cùng Tarzan tham gia các màn ch?i ??y k?ch tính, thu th?p nh?ng trái chu?i cho c?u b?n thân yêu c?a mình!
Ch?i game tarzan ?u dây  

Thể loại: Game hoạt hình, Game vui, Hành động, Kỹ năng, Trẻ em
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments