FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Tay ném bóng rổ siêu hạng

Tay ném bóng r? siêu h?ng là game k?t h?p gi?a môn th? thao n?i ti?ng ???c yêu thích b?i hàng tri?u ng??i và nh?ng th? thách trí tu?.
Nhi?m v? c?a b?n là c?n ch?nh th?t chu?n xác các góc b?n ?? ??a qu? bóng r? vào l??i.
V?i hình ?nh chân th?c và các màn ch?i ??y th? thách, game Tay ném bóng r? s? giúp b?n rèn luy?n k? n?ng quan sát, kh? n?ng logic c?ng làm quen v?i môn th? thao ??y thú v? này!
tay ném siêu h?ng
game tay ném siêu h?ng

Thể loại: Bóng rổ, Thể thao
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments