Thích game này? Nhấn
Bình luận


Temple Run 2 online

Cách ch?i game Temple Run 2

B?n dùng chu?t kéo sang trái và sang ph?i ?? r? trái và ph?i

Dùng chu?t kéo sang trái trong khi gi? ?? di chuy?n ng?n sang phía trái, ph?i.

Dùng chu?t và kéo xu?ng phía d??i ?? cúi xu?ng và kéo lên ?? nh?y lên.

Gi?i thi?u Game Temple Run 2

Game Pyramid Run ph?ng theo trò ch?i n?i ti?ng ???c hàng tri?u ng??i yêu thích Temple Run, ???c coi nh? phiên b?n 2 c?a game này. Trong game Temple Run 2, b?n s? trong vai m?t anh chàng trên hành trình ?i tìm kho báu và ?ã l?y ???c m?t v?t báu làm kích ho?t hàng lo?t c?m b?y và quái v?t. B?n hãy giúp anh chàng ch?y th?t nhanh ?? tìm ???c thoát kh?i mê cung ??y nguy hi?m này.

 

Hãy giúp anh chàng s?u t?p th?t nhi?u ti?n c? và v??t qua ???c m?i ch??ng ng?i v?t ?? thoát kh?i mê cung nhé!

Ti?p theo game Temple Run 1, thì ?ây là game thu hút ???c ?ông ??o ng??i ch?i trên ?i?n tho?i. Và v?i phiên b?n Temple Run trên máy tính này, b?n có th? ch?i và c?m nh?n ?? h?a và âm thanh c?c k? s?ng ??ng.

B?n có th? ch?i 1 s? game kinh ?i?n khác c?ng kém ph?n thú v? nh? Kim c??ng BejeweldMario ?n n?m kinh ?i?n, B?n cá ?n xu và Game Pikachu

 

 

Thể loại: Game điện thoại, Hành động, Nổi bật
Từ khóa: ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này