FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Thanh Kiếm Bị Đánh Cắp

- S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n.
Có th? k?t h?p c? nút nh?y và ti?n ?? di chuy?n nhanh.
B?n trong vai chàng hi?p s? trên ???ng ?i tìm thanh ki?m báu c?a mình ?ã b? m? phù th?y ?ánh c?p.
B?n s? ph?i v??t qua r?t nhi?u ch?ng ???ng ??y c?m b?y, chông gai. ??c bi?t, kh? n?ng di chuy?n c? hai chi?u s? giúp b?n v??t qua r?t nhi?u th? thách, nh?ng c?ng ti?m ?n r?t nhi?u nguy hi?m. Hãy th?t khéo léo di chuy?n ?? ?i ??n chi?c chìa khóa vàng, m? cánh c?a t?i các ch?ng phiêu l?u ti?p theo!
game thanh ki?m b? ?ánh c?p
ch?i game thanh ki?m b? ?ánh c?p

Thể loại: Kỹ năng, Phiêu lưu
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments