FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Thể thao mạo hiểm 2

Th? thao m?o hi?m 2 s? ??a b?n ??n m?t cu?c ?ua k? thú có m?t không hai v?i nh?ng pha l??n vòng ??n ngh?t th?. Trong game b?n có th? ch?n m?c ?? khó hay d? và ??c bi?t, b?n có th? ch?n các ph??ng ti?n ?? kh?i ??ng game này nh? phao b?i, cá heo... Th? thao m?o hi?m 2 B?n s? tr?i qua các vòng nhào l?n, các màn l??t sóng ??y m?o hi?m và ngo?n m?c. Hãy gi? th?ng b?ng th?t t?t ?? b?n có th? ti?n th?t xa trong cu?c ?ua ??y th? thách này. V?i ?? h?a tuy?t ??p và c?c k? chân th?c, Th? thao m?o hi?m s? ?em l?i cho b?n nh?ng màn hành ??ng v?i c?m giác y nh? th?t mà hi?m game th? thao nào có ???c. Game th? thao m?o hi?m 2 V?y nên ??ng b? qua Th? thao m?o hi?m 2 các b?n nhé, cùng nh? nh?ng game cùng th? lo?i Game Th? thao ?ang ??i b?n khám phá nh? Angry Birds ?ua XeBóng chuy?n bãi bi?nVua t?c ??

Thể loại: Thể thao
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments