FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Thiện Xạ Robinhood

- S? d?ng chu?t ?? thao tác. Trong game Thi?n X? Robinhood, ng??i ch?i s? ???c hóa thân vào nhân v?t anh hùng n?i ti?ng hào hi?p mang tên Robin Hood luôn tr??ng ngh?a l?y c?a ng??i giàu ?? chia cho ng??i nghèo. Nhi?m v? c?a ng??i ch?i là th? s?c mình v?i nh?ng t?m bia, và sau ?ó là nh?ng toán quân lính c?a nhà vua ?ang truy ?u?i chàng hi?p s?. game thi?n x? robinhood S? l??ng quân lính s? càng ?ông sau m?i màn ch?i nên b?n c?n th?t s? nhanh tay và chính xác, c?ng nh? canh l?c b?n phù h?p v?i h??ng gió ?? có th? b?n ???c m?c tiêu m?t cách chính xác nh?t nhé. N?u b?n yêu thích th? lo?i game B?n cung, ??ng b? qua phiên b?n game B?n cung 3D tuy?t ??p nhé! ch?i game thi?n x? robinhood N?u b?n yêu thích game này, ??ng b? l? nh?ng game cùng th? lo?i game B?n súng  thú v? nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4  

Thể loại: Bắn súng, Hành động, Kinh điển
Từ khóa: , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments