FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Thỏ Con Đói Bụng

Th? con ?ói b?ng là m?t phiên b?n khác c?a game ?i?n tho?i ??nh cao Cut the Rope ?ã làm m?a làm gió v?i hình ?nh chú ?ch xanh vòi k?o. game th? con ?ói b?ng Th? con ?ang ?ói ?i là ?ói, b?n hãy giúp th? con chén nh?ng c? cà r?t ngon lành b?ng cách c?t nh?ng s?i dây ?ang treo chúng nhé! ?ây là game trí tu? ??nh cao b?i b?n s? ph?i v?n d?ng logic ?? phán ?oán chính xác chi?u ?i c?a qu? cà r?t m?i khi c?t dây, làm sao chúng không ch? t?i mi?ng kh?i con mà còn qua ???c các ngôi sao vàng ?? giành ?i?m s? cao nh?t ch?i game th? con ?ói b?ng  

Thể loại: Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments