FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Thợ Mỏ phiêu lưu

- S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n và thao tác. Trong Game Th? M? phiêu l?u, nhi?m v? c?a b?n là thu th?p nh?ng chi?c búa dùng ?? ??p ?á, th? v?t d?ng thi?t y?u c?a m?t ng??i th? m? c?ng nh? t?m b?n ?? ch? d?n. Hãy giúp chàng th? m? s? d?ng nh?ng chi?c búa ?? ??p b? nh?ng b?c t??ng c?n tr? mình và tìm ???ng v? ?ích m?t cách nhanh nh?t. game th? m? ? nh?ng bài có level cao h?n, b?n s? ph?i ??i m?t v?i nh?ng th? thách m?i, nh?ng k? thù m?i. B?ng s? qu? c?m c?a mình, b?n hãy giúp chàng th? m? v??t qua m?i ch?ng ???ng ?? chinh ph?c t?ng màn ch?i và hãy th? giãn v?i game có ?? h?a c?c k? chân th?c này! ch?i game th? m? N?u yêu thích th? lo?i Game phiêu l?u b?n có th? th? ch?i thêm gamePikachu phiêu l?uTi?u quái Sonic 2Mario ?n n?m?ây là nh?ng game hot nh?t và ?ang ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích!  

Thể loại: Phiêu lưu, Trẻ em
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments