FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Thợ săn tuần lộc

Dùng chu?t ?? c?n và b?n Nông tr?i c?a Mít v?n d? r?t xanh t??i và yên bình nh?ng th?i gian g?n ?ây,  r?t nhi?u chú tu?n l?c t?i phá phách nông tr?i, hãy giúp Mít ?u?i chúng ?i nhé! B?n có th? s? d?ng chu?t ?? ng?m và ném nh?ng bóng n??c vào nh?ng chú tu?n l?c ?ang di chuy?n c?c nhanh. Chú ý tránh nh?ng con chim n?u không b?n s? b? tr? ?i?m và m?t luôn chú chim c?a mình. Th? s?n tu?n l?c Hãy s? d?ng nh?ng kinh nghi?m quý báu trong game này ?? ch?i và chi?n th?ng các game cùng th? lo?i game B?n súng nh? game ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4    

Thể loại: Bắn súng, Game vui, Nổi bật, Trẻ em
Từ khóa: , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments