FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Thời trang chụp ảnh

Lyly là m?t cô gái cá tính và c?ng là m?t siêu m?u c?c th?i trang. Cô tr? lên n?i ti?ng nh? s? sáng t?o phong cách teen và ch?p ?nh cho các hãng th?i trang n?i ti?ng. Trong game Th?i trang ch?p ?nh b?n s? vào vai m?t cô gái Lyly  sành ?i?u ,chuyên s?n khuy?n mãi c?a hãng hàng  hi?u Th?i trang ch?p ?nh B?n s? nh?n nh?ng cu?c g?i thông báo c?a hàng nào ?ang sale l?n và nhanh chân ??n ?ó ?? l?a ???c nh?ng món hàng ??p, giá r? v?i s? ti?n mà nhà ??u t? c?a cô th??ng cho cô và c? s? ti?n mà cô ki?m ?c nh? ch?p ?nh ???c     ch?i game th?i trang ch?p ?nh Game Th?i trang ch?p ?nh là m?t game b?n gái sinh ??ng và r?t m?i l? .?ây s? là l?a ch?n y ho cho các b?n gái thích s?n hàng hi?u và mua s?m ?? . Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Mua Hàng Khuy?n MãiNàng tiên cáNông tr?i vui v? 2 c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i game b?n gái h?a h?n s? mang ??n cho ng??i ch?i nhi?u c?m giác thú v? và khó quên ??y

Thể loại: Bạn gái, Thời trang
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments