FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Thời kỳ phong kiến

Ch? ?? Phong ki?n v?n t?n t?i ? r?t nhi?u n?i, khi?n cu?c s?ng c?a nhi?u ng??i dân kh? c?c. B?n hãy ??ng lên kh?i ngh?a, ch? huy các l?c l??ng v? trang t?n công, l?t ?? ch? ?? Phong ki?n. Ch? d?n: B?n c?n ch?n v? t??ng ch? huy các cu?c kh?i ngh?a, dùng  tìm cách mua thêm v? khí khi có vàng. ?i?u khi?n v? t??ng ch? huy:  di chuy?n,  T?n công Ngoài ra, các trò ch?i nh? Nông trang vui v?Kingdom Rush – V??ng qu?c lâm nguyPlants vs Zombies 2 là nh?ng game cùng th? lo?i mà b?n không nên b? qua n?u ?am mê th? lo?i game Chi?n l??c này ??y.

Thể loại: Chiến lược, Nổi bật
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments