FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Thu hoạch cà chua

S? d?ng chu?t ?? thu ho?ch cà chua.
Thu ho?ch cà chua là trò ch?i c?c d? th??ng v?i l?i ch?i ??n gi?n và hình ?nh g?n g?i.
B?n s? trong vai ng??i nông dân thu ho?ch nh?ng qu? cà chua chín m?ng. Nh? có s? ch?m sóc c?n th?n c?a b?n nên cây ?ã ra r?t nhi?u trái, nhanh tay thu ho?ch nh?ng qu? chín ?? ghi ?i?m!
Thu ho?ch cà chua
Trong v??n có nhi?u lo?i côn trùng và sâu nh?m nhe t?n công, phá ho?i cà chua c?a b?n, n?u th?y qu? cà chua sáng nh?p nháy t?c là chúng ?ang b? sâu ?n, b?t và di?t l? sâu ?áng ghét ?? gi? cà chua chín ??u và ??p nhé!
Game thu ho?ch cà chua
Ch?c ch?n b?n s? hài lòng vui m?ng khi nhìn thành qu? sau v? thu ho?ch này là m?t gi? cà chín m?ng và ng?t ngào.

Thể loại: Bạn gái, Game vui, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments