FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Thử thách trí tuệ Civiball

Game th? thách trí tu? Civiball là trò ch?i trí tu? ??nh cao và h?p d?n. Nhi?m v? c?a b?n nhi?m là hãy tính toán ???ng r?i c?a nh?ng qu? bóng, c?t dây xích ?? cho nh?ng qu? bóng r?i vào nh?ng chi?c lu cùng màu và ghi ?i?m.
Hãy t? duy, v??t qua các màn th? thách và chia s? cùng v?i ng??i ch?i khác chi?n thu?t c?a b?n nhé
game th? thách trí tu?   ch?i game th? thách trí tu?  

Thể loại: Trí tuệ
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments