FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Tiêu diệt cướp biển Zombies

Dùng chu?t ?? ng?m và b?n zombies. Tiêu di?t c??p bi?n Zombies là  game có l?i ch?i c?c h?p d?n và ?? h?a ??p m?t. Trong vai m?t anh chàng to kh?e, gan d?, v?i bi?t tài b?n súng thi?n x?, nhi?m v? c?a b?n là ?i?u khi?n anh chàng dùng súng b?n liên ti?p vào b?n Zombies ?? h? g?c chúng và b?o v? an toàn con thuy?n cùng kho báu. Tiêu di?t c??p bi?n Zombies ??i m?t v?i l? Zombie ?ang ? ?t t?n công b?ng t? thuy?n, l?n hay v?i l?p áo giáp ch?ng ??n kiên c?, b?n c?n có bãn l?nh chi?n ??u nhanh nh?n, b?n chính xác, c?ng nh? nâng c?p v? khí qua shop ?? có ho? l?c m?nh h?n. game Tiêu di?t c??p bi?n Zombies   Và ph?n th??ng cho b?n chính là kho báu c?a thuy?n tr??ng s?n sàng chia s? v?i b?n m?t cách ??y hào hi?p ?? tr? ?n b?n. Và còn r?t nhi?u nh?ng game cùng th? lo?i game B?n súng ?ang ??i b?n khám phá ??y, ??c bi?t là nh?ng game c?c k? thú v? nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4

Thể loại: Bắn súng, Game hay
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments