FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Tiểu kim quy

S? d?ng phím arrow ?? di chuy?n. Phím space ?? t?n công. Ti?u kim quy là cu?c phiêu l?u ??y thú v? c?a chú Rùa không ng?i gian nan v??t ???ng xá  xa xôi  hi?m nguy ?? gi?i c?u b?n bè ?ang b? th? l?c x?u giam gi?. Ti?u kim quy Nhiêm v? c?a  b?n là giúp rùa con v??t qua các th? thách trên ???ng ?i, ?ánh b?i các quái v?t, ?n th?t nhi?u kim c??ng b?ng cách s? d?ng các phím m?i tên ?? di chuy?n sang trái, ph?i, nh?y lên và dùng phím space ?? ?á quái v?t ra xa. Trò ch?i bao g?m nhi?u màn ch?i v?i ?? khó t?ng d?n, b?n hãy quan sát các b?n ch? d?n ?? bi?t h??ng ?i ?úng và không b? l?c vào ma tr?n mai ph?c c?a ??ch. Game ti?u kim quy B?n có th? ch?i thêm Game phiêu l?u cùng th? lo?i nh? Tôn Ng? Không Phiêu L?uLego Chima bi?n hình?ây c?ng là nh?ng game r?t hay trên Luy?n game ?ang ???c các b?n tr? yêu thích.

Thể loại: Nổi bật, Phiêu lưu, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments