FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Tom Và Jerry Lái Máy Cày

Game Tom Và Jerry Lái Máy Cày s? ??a b?n g?p l?i chú mèo Tom r?t quen thu?c v?i các b?n nh? qua lo?t phim ho?t hình Tom và Jerry.
Tom Và Jerry Lái Máy Cày 1
B?n s? l?a ch?n Tom ho?c Jerry ?? cùng ??ng hành ( qua màn 4 ?? ch?n Jerry).
Nhi?m v? c?a b?n là ?i?u khi?n xe ?? xe ch?y qua nh?ng ??a hình g? gh? và thu th?p nh?ng chai pho mát th?y tinh trên ???ng. CSau khi l?y ???c pho mát, b?n ph?i ?i?u khi?n xe th?t khéo léo và tinh t? tránh ?? chai pho mát r?i ra ngoài. Sau khi qua màn ??u tiên, trò game s? ?ánh giá th?i gian hoàn thành, ?i?m th??ng, s? chai pho mát b?n thu th?p ???c. N?u ?? r?i quá nhi?u chai pho mát thì b?n ph?i ch?i l?i màn ?ó.
Tom Và Jerry Lái Máy Cày2
Hãy khéo léo và th? l?ng ng??i khi ch?i game này các b?n nhé. Game Tom Và Jerry Lái Máy Cày còn giúp b?n luy?n kh? n?ng kiên trì ?? v??t qua ???c nh?ng th? thách. Game c?ng giúp b?n d?ng c?m h?n khi dám ch?p nh?n th?t b?i, h?c h?i t? th?t b?i ?? có kinh nghi?m ch?i t?i chi?n th?ng.

Thể loại: Game hoạt hình, Trẻ em
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments