FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Tom Và Jerry Săn Phomat

Tom và Jerry s?n phomat là m?t t?a game ho?t hình m?i v?i hình ?nh hai nhân v?t quen thu?c trên màn ?nh nh?, là chú mèo Tom ngh?ch ng?m, h?u ??u và chú chu?t nh? Jerry lí l?c, ?áng yêu. V?i s? thích chung là nghi?n ?n phomat, mèo và chu?t quy?t ??nh b?t tay nhau cùng th?c hi?n k? ho?ch s?n phomat c?a bà ch?. Tom và Jerry s?n phomatB?n s? ?i?u khi?n chu?t Jerry nhanh chân ?ón nh?ng viên phomat và cô b?n gái Minie ?ang r?i xu?ng sàn nhà, n?u di chuy?n quá ch?m thì phomat s? b? d?p nát ??y. M?t bí quy?t ?? th?ng trò này là b?n hãy ?? ý khi th?y cái bóng tròn trên m?t sàn thì ?ó chính là v? trí phomat s?p r?i xu?ng. game Tom và Jerry s?n phomat Game có nhi?u level v?i c?p ?? khó t?ng d?n, càng v? sau th? thách càng nhi?u, s? l??ng phomat và mèo ?en r?i xu?ng nhi?u h?n, t?c ?? nhanh h?n, t?o c?m giác h?p d?n lôi cu?n ng??i ch?i chinh ph?c.  

Thể loại: Game hoạt hình, Game vui, Trẻ em
Từ khóa: , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments