FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Tôn Ngộ Không Phiêu Lưu

Dùng phím A D di chuy?n, J ?ánh, K nh?y, U dùng phép 1,2, 3 ?? s? d?ng các bình thu?c. Sau khi chia ra tam gi?i, viên thiên th?ch vá tr?i c?a N? Oa ?ã r?i xu?ng núi Hoa Qu? S?n. Sau m?t ngàn n?m, giáo ch? thông thiên ?ã th?i yêu khí vào thiên th?ch. ?? ng?n ch?n âm m?u c?a thông thiên Giáo ch?, T? s? B? ?è ?ã s? d?ng bình h? lô th?t tinh hút h?t yêu khí ?i, r?i chôn vào Hoa Qu? S?n và t?o k?t gi?i phong ?n Và cu?c phiêu l?u c?a Tôn Ng? Không b?t ??u v?i nhi?m v? ??u tiên là b?o v? phong ?n ch?ng l?i nh?ng k? âm m?u t?n công phá h?y phong ?n game Tôn Ng? Không Phiêu L?u B?n s? cùng Tôn Ng? Không phiêu l?u qua nh?ng màn ch?i ??y thú v? t? Hoa Qu? S?n, Âm Ph?, Thiên ?ình cho ??n Th?y Cung v?i vô s? yêu quái trên ???ng. M?i màn ch?i là m?t th? thách ??y thú v?, nhi?m v? c?a Tôn Ng? Không tùy theo t?ng màn, s? là tiêu di?t k? ??ch trong th?i gian ng?n nh?t b?ng cách dùng chi?c g?y th?n thông c?a mình, ??ng quên s? d?ng nh?ng v?t ph?m trong quá trình chi?n ??u ?? n?p thêm n?ng l??ng nhé! ch?i game Tôn Ng? Không Phiêu L?u Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Quy lu?t ??i d??ngRambo lùnMario ?n n?m kinh ?i?n  c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng hay mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game trên Luy?n game nhé.

Thể loại: Phiêu lưu, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments