FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Trận bóng đầu to đChampionship

Game Tr?n bóng ??u to Championship s? ??a b?n ??n v?i Gi?i ngo?i h?ng Anh ??y danh giá v?i nh?ng c?u th? hàng ??u th? gi?i. B?n s? ???c t?n tay ?i?u khi?n ??i bóng yêu thích c?a mình trong tr?n c?u c?a nh?ng siêu sao.
tr?n bóng m?i l? 2
Khác v?i các game bóng ?á khác, game bóng ?á ??c bi?t này ch? có 2 ng??i ch?i, b?n và ??i th?. Hãy khéo léo ghi bàn vào l??i ??i ??i ph??ng b?ng k? thu?t ?iêu luy?n c?a b?n.
B?n c?ng có th? ch?i tr?c ti?p v?i b?n mình trong ch? ?? 2 Players (2 ng??i ch?i)
V?i l?i ch?i ??n gi?n nh?ng không kém ph?n k?ch tính, b?n s? c?m nh?n ???c không khí tranh tài ??y gay c?n c?a gi?i bóng ?á ??nh cao này. Hãy d?n d?t ?? ??i bóng yêu thích c?a b?n l?n l??t chinh ph?c các ??i th? và chi?n th?ng tr?n trung k?t ?? nâng cao chi?c cúp vô ??ch nhé!
game tr?n bóng m?i l?

Thể loại: 2 người chơi, Bóng đá, Game vui, Thể thao
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments