Thích game này? Nhấn
Bình luận


Trình diễn cá heo

Dùng các phím arrow ?? di chuy?n cá heo

Chú cá heo d? th??ng ?ã s?n sàng cho m?t bu?i trình di?n ?n t??ng ? b? b?i. Hãy làm cho khán gi? h?nh phúc qua nh?ng màn trình di?n c?a mình.

Nhi?m v? c?a b?n là ?i?u khi?n loài v?t thông minh b?c nh?t th? gi?i này b?i và làm nh?ng màn nhào l?n chính xác.

dolphinshow

5-4

B?n có th? ch?i thêm Game Vui cùng th? lo?i nh? Bomb It 7Gunny Mini?ào vàng ?ôi?ây c?ng là nh?ng game r?t hay trên Luy?n game ?ang ???c các b?n tr? yêu thích.

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

Dùng ch??ng trình ??c mã QR trên ?i?n tho?i c?a b?n quét mã d??i ?ây ?? ch?i game Trình di?n cá heo trên ?i?n tho?i!

dolphinqr
Thể loại: Bạn gái, Chơi game trên điện thoại, Kỹ năng, Nổi bật
Từ khóa: , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này