FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Trốn Đi Chơi 1/6

- S? d?ng phím arrow ?? di chuy?n.
Vào ngày qu?c t? thi?u nhi 1/6, c? gia ?ình t? h?p ?? cùng bé ch?i ?ùa. Tuy nhiên bé con l?i thích ra ngoài ch?i h?n.
Hãy giúp bé con tr?n ra ngoài ?? ?i ch?i cùng các b?n nh? khác nhé!
game tr?n ?i ch?i 1/6
Nhi?m v? c?a b?n r?t ??n gi?n, hãy ?i?u khi?n em bé di chuy?n sao cho tránh ???c ánh m?t theo dõi c?a ba m? và bà n?i c?u bé. Chú ý r?ng n?u b? phát hi?n 03 l?n thì trò ch?i s? k?t thúc ??y nhé.
ch?i game tr?n ?i ch?i 1/6  

Thể loại: Bạn gái, Game vui, Trẻ em
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments