FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Trượt tuyết đổ đèo

S? d?ng các phím arrow ?? tr??t.
Trong cu?c thi tr??t tuy?t ?? ?èo ?ang ???c t? ch?c th??ng niên t?i vùng núi non hi?m tr?, b?n trong vai anh chàng ??p trai nhí nh?nh th? s?c tr??c nh?ng tay tr??t tuy?t chuyên nghi?p ?? giành chi?n th?ng.
Hãy ?i?u khi?n khéo léo ?? t?ng t?c trên ???ng ?ua, th?c hi?n nh?ng màn bay trên không ??p m?t và tránh nh?ng v?t c?n trên ch?ng ?ua c?a mình.
tr??t tuy?t ?? ?èo
V?i ?? h?a ??n gi?n, ?áng yêu cùng l?i ch?i thú v?, Tr??t tuy?t ?? ?èo s? ?em l?i cho b?n nh?ng phút giây thú v? và th? giãn.
game tr??t tuy?t ?? ?èo

Thể loại: Game vui, Thể thao, Trẻ em, Trượt tuyết
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments