FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Truy quét khủng bố

Truy quét kh?ng b? s? ??a b?n ??n v?i nh?ng pha b?n súng kinh ?i?n gi?a l?c l??ng SWAT và nh?ng tên kh?ng b?. B?n trong vai nh?ng ??c v? an ninh ???c trao nhi?m v? t?n công vào t?n sào huy?t c?a l? kh?ng b? ?? truy quét chúng.   game truy quét kh?ng b? 2 V?i r?t nhi?u màn ch?i, b?n s? ???c tr?i nghi?m nh?ng pha b?n súng ??y k?ch tính trên các ??a hình khác nhau. Hãy ng?m và b?n th?t nhanh ?? có th? tiêu di?t nh?ng tên kh?ng b? dày d?n kinh nghi?m và k? n?ng chi?n ??u này! Ch?i game truy quét kh?ng b? 2 Và còn r?t nhi?u nh?ng game cùng th? lo?i game B?n súng ?ang ??i b?n khám phá ??y, ??c bi?t là nh?ng game c?c k? thú v? nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4.

Thể loại: Bắn súng, Game online, Game vui, Hành động, Nổi bật, Đối kháng
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments