Thích game này? Nhấn
Bình luận


Truy tìm trứng phục sinh

Truy tìm tr?ng ph?c sinh – cùng chú th? ?áng yêu thám hi?m khu r?ng bí ?n ??y hi?m nguy ?? thu th?p nh?ng qu? tr?ng ph?c sinh.

Ch? v?i nh?ng thao tác ch?m và gi? phím ??n gi?n ?? ?i?u khi?n nh?ng “Truy tìm tr?ng ph?c sinh” là m?t game mini c?c kì thú v? ??m b?o s? ?em l?i nh?ng giây phút tho?i mái cho b?n.

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

truytim

Truy tìm tr?ng ph?c sinhTruy tìm tr?ng ph?c sinhTruy tìm tr?ng ph?c sinh

Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Nổi bật, Phiêu lưu, Trẻ em
Từ khóa: , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này