FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Truy tìm kho báu

Nh?ng kho báu ?ang còn n?m yên ? ?âu ?ó d??i nh?ng h?m h? ? kh?p các châu l?c. M?t s? ?? v?t quý giá và h?n h?t là nh?ng ??ng vàng c? luôn khi?n cho nhi?u ng??i b? tâm huy?t c? ??i ?? tìm ki?m b?t ch?p nguy hi?m luôn rình r?p. Nhi?m v? chính c?a b?n là hãy thu nh?t h?t s? vàng trong m?i h?m m? và tìm cách không ?? nh?ng sinh v?t trong coi tiêu di?t, ?ó chính là chìa khóa ?? m? cánh c?a ti?p theo. Ch? d?n: Di chuy?n ?ào b?y bên trái, ph?i Bên c?nh ?ó,Quy lu?t ??i d??ngRambo lùnMario ?n n?m kinh ?i?n c?ng thu?c làng Game phiêu l?u r?t cu?n hút và khác bi?t ?ang ch? ?ón b?n ??y.

Thể loại: Phiêu lưu
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments