FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Việt Nam Dự World Cup

Có l? t?t c? nh?ng ai yêu bóng ?á Vi?t Nam ??u m? ??c m?t ngày nào ?ó qu?c gia c?a mình s? ???c tham gi?i ??u World Cup, ngày h?i bóng ?á l?n nh?t hành tinh.
Hãy cùng Luy?n Game tr?i nghi?m nh?ng ??c m? ?ó v?i game Vi?t Nam D? World Cup, và mong r?ng ?i?u ?ó s? tr? thành m?t th?t trong t??ng lai không xa.
game Vi?t Nam d? World Cup
Trong game này, b?n s? d?n d?t ??i tuy?n Vi?t Nam tranh tài v?i các qu?c gia hàng ??u v? bóng ?á. B?n s? tr? tài sút ph?t và ghi nh?ng bàn th?ng ??p m?t ?? ?áp l?i ni?m mong m?i c?a hàng tri?u con tim, hàng ngàn ng??i hâm m? v?i c? ?? sao vàng trên khán ?ài.
B?n hãy xác ??nh h??ng bóng ?? cong và l?c ?á m?t cách chính xác ?? v??t qua hàng phòng ng? c?a ??i ph??ng và ??a bóng vào l??i!
ch?i game Vi?t Nam d? World CupHãy cùng ch?i game và tr?i nghi?m nh?ng phút giây ??y hào h?ng, h??ng v? ng?t ngào c?a chi?n th?ng và ??a Vi?t Nam v?i danh hi?u cao nh?t c?a gi?i bóng ?á l?n nh?t hành tinh này!

Thể loại: Bóng đá, Thể thao
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments