FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Vô Địch Thế Giới

Dùng các phím arrow ?? di chuy?n
Dùng phím X ho?c N ?? chuy?n bóng, C ho?c M ?? sút
N?u b?n là fan c?a game bóng ?á, thì Vô ??ch Th? Gi?i ch?c ch?n là m?t trong nh?ng game bóng ?á hay nh?t b?n không th? b? qua.
game vô ??ch th? gi?i
B?n s? ???c ch?n ??i bóng ?á mình yêu thích và tranh tài v?i các ??i bóng tên tu?i hàng ??u th? gi?i tr?i qua các vòng ??u ??y gay c?n ?? giành ch?c vô ??ch.ch?i game vô ??ch th? gi?i
?i?u thú v? là b?n có th? t? t?o riêng cho mình m?t ??i bóng, ??t tên các c?u th? theo ý mình, và ??a ??i bóng c?a mình l?n l??t tranh gi?i v?i các qu?c gia hàng ??u v? bóng ?á.
Th?t tuy?t khi t? d?n d?t m?i ??i bóng gia ?ình c?a mình và chinh ph?c nh?ng ??i th? ??y s?ng s? nh? Braxin, Tây Ban Nha, Ý, ??c... ph?i không nào?

Thể loại: Bóng đá, Nổi bật, Thể thao
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments