FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Võ đài khốc liệt

R?t nhi?u cao th? ?ã h?i t? t?i "Võ ?ài kh?c li?t" ?? tranh tài cao th?p. Các cu?c chi?n ??u ngày càng c?ng th?ng và kh?c li?t, b?n ?ã s?n sàng ?? tham gia ch?a? ?i?u khi?n P1: Dùng  ?? di chuy?n,  ?? t?n công P2: Dùng  ?? di chuy?n,  ?? t?n công
T?i trang R?ng ?en v? ?i?n tho?i

R?ng ?en

??n v?i game di ??ng ??nh cao này, b?n s? ???c th??ng th?c nh?ng màn ?ánh ??m c?c ?ã v?i nhi?u nhân v?t...
( l??t t?i: 48545 ) | T?i game v?
 

Thể loại: Hành động, Đối kháng
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments