FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Võ đài sát thủ

Khi võ thu?t ?ã lên ??n ??nh cao, các v? anh hùng h?o hán t? h?p nhau l?i và cùng t? thí trên m?t võ ?ài máu. B?n có mu?n tham gia cùng h?? Ch? d?n: Các phím m?i tên ?? di chuy?n A, S, D dùng ?? t?n công . Ngay khi b?t ??u ch?i các b?n s? th?y b?ng h??ng d?n cách ?ánh và tuy?t chiêu.
T?i trang R?ng ?en v? ?i?n tho?i

R?ng ?en

??n v?i game di ??ng ??nh cao này, b?n s? ???c th??ng th?c nh?ng màn ?ánh ??m c?c ?ã v?i nhi?u nhân v?t...
( l??t t?i: 48545 ) | T?i game v?
 

Thể loại: Hành động, Đối kháng
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments