FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Võ sĩ giác đấu

??u tr??ng La Mã - n?i h?i t? nh?ng võ s? giác ??u kiêu ng?o và tài ba nh?t th? gi?i. Cùng tham gia trò ch?i và tái hi?n l?i nh?ng tr?n ??u n?i ti?ng c?a nh?ng võ s? la mã.

Ch? d?n:
S? d?ng chu?t kích vào các ??i t??ng trang b? s?c m?nh, v? khí và các th? t?n công ??i ph??ng. Sau khi th?ng m?i tr?n, b?n s? có thêm vàng ?? mua thêm v? khí.
Cheat (Võ s? giác ??u hack): Khi nh?p tên, b?n có th? gõ tên b?n, ti?p sau ?ó là 1 d?u ph?y (,) ho?c 2 d?u ph?y (,,) r?i b?m Randomize ??n khi hài lòng ?? s?m v? khí và giáp kh?ng!!!!
H?p d?n và thú v? không kém game Võ s? giác ??u là game 7 viên ng?c r?ng 57 viên ng?c r?ng 47 viên ng?c r?ng 37 viên ng?c r?ng tranh ??u, ?ây c?ng là nh?ng game ??i kháng ??nh cao.
Hãy cùng ch?i và tr?i nghi?m nhé.  

Thể loại: Hành động, Nổi bật, Đối kháng
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments