FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Vua phép thuật – Stones Master

Dùng chu?t hoán ??i v? trí ?? t?o thành chu?i t?i thi?u 3 hình gi?ng nhau th?ng hàng. Vua phép thu?tgame trí tu? c?c hay và s? tr? nên quen thu?c v?i các fan c?a game Kim c??ng nh?ng v?i l?i ch?i thú v? và k?ch tính h?n r?t nhi?u. B?n s? ??u trí v?i các v? th?n ?? giành ???c nhi?u phép thu?t, và tr? thành m?t v? ch? nhân c?a nh?ng viên ?á ??y huy?n bí. Vua phép thu?t Cách ch?i game này c?ng gi?ng trò ch?i Kim c??ng, ?i?u làm game tr? nên c?c hay là b?n s? ph?i tranh c?c k? gay c?n v?i nh?ng ??i th? khác. Không ch? có v?y, sau m?i tr?n ??u, b?n có th? mua các phép thu?t ? Spell Shop. M?i ô t??ng tr?ng cho 1 lo?i phép thu?t, x?p các lo?i cùng ?? g?i phép t??ng ?ng (ví d? viên L?a ?? g?i phép l?a). X?p 4 quân liên ti?p b?n s? ???c thêm l??t. X?p các quân hình Ki?m ?? ?ánh ??i ph??ng. V?i thi?t k? ??p m?t, và h? th?ng phép thu?t c?c k? phong phú,  có th? nói Vua phép thu?t là m?t trong nh?ng game trí tu? hay nh?t trên Luy?n Game. game vua phép thu?t Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? K?t n?i con v?tGame khó nh?t th? gi?iX?p hình Tetris c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng h?p d?n mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game nhé!

Thể loại: Game hay, Game kim cương, Nổi bật, Trí tuệ
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments