Thích game này? Nhấn
Bình luận


Vườn bách thú

V??n bách thú là game mini c?c kì h?p d?n mà b?n không th? b? qua, v??n thú v?i hàng tr?m con v?t khác nhau. Game có l?i ch?i gi?ng nh? game Kim c??ng nên b?n s? làm quen v?i game r?t ??n gi?n và nhanh chóng. V?i ?? h?a c?c ??p và âm thanh r?t s?ng ??ng, game s? ?em l?i cho b?n tr?i nghi?m tuy?t v?i v?i nh?ng màn ch?i c?c k? thú v?

Nhi?m v? c?a b?n là v??t qua các level khác nhau b?ng cách ghép ?? s? l??t con v?t c?n thi?t. Hãy cùng tr?i nghi?m game V??n bách thú tuy?t hay này nhé

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

vuonthu

V??n bách thúV??n bách thúV??n bách thú

 

Thể loại: Chơi game online, Chơi game trên điện thoại, Game điện thoại, Nổi bật, Trẻ em, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này