FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Vương Quốc Mèo

?? b?o v? v??ng qu?c c?a  mình ch?ng l?i nh?ng k? xâm l??c là l? chó hung d?, m?t siêu anh hùng mèo ?ã ??ng ra nh?n nhi?m v? tr?n ?i và d?p tan nh?ng k? xâm l??c. game v??ng qu?c mèo Trong vai chú mèo siêu anh hùng này, b?n ???c trang b? m?t h? th?ng v? khí c?c kh?ng qua các màn ch?i và nhi?m v? c?a b?n là t?n công l? chó không cho chúng l?i g?n phá h?y V??ng qu?c c?a mình. Qua m?i màn ch?i b?n s? nh?n ???c ti?n th??ng ?? có th? nâng c?p tháp b?o v? và mua s?m nh?ng v? khí m?i ?? trang b? cho mình ??i phó v?i nh?ng l??t t?n công sau. V?i ?? h?a c?c k? d? th??ng và h? th?ng v? khí phong phú, V??ng qu?c mèo không ch? là m?t game b?n súng vui nh?n mà ch?c ch?n còn ?em l?i cho b?n nh?ng ni?m vui và phút giây th? giãn thú v?!ch?i game v??ng qu?c mèo Ngoài ra, các trò ch?i nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4  là nh?ng game cùng th? lo?i mà b?n không nên b? qua n?u ?am mê th? lo?i game B?n súng này ??y.  

Thể loại: Bắn súng, Game vui, Nổi bật, Trẻ em
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments