FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Winter Bells – Chú thỏ mùa đông

Mùa ?ông ?ang t?i r?i và th? con ?ang r?t mu?n leo th?t cao lên tr?i ?? nhìn th?y toàn không khí giáng sinh ?ang di?n ra, c?ng nh? có th? g?p ???c ông già noel. B?n hãy giúp chú th? th?c hi?n ??c m? này c?a mình nhé.

Hãy dùng chu?t ?? rê qua các qu? chuông ?? chú th? có th? nh?y lên nh?ng qu? chuông ?ó, r?i leo lên cao h?n n?a. Càng leo cao càng ???c nhi?u ?i?m ??y. Hãy post s? ?i?m cao nh?t ph?n bình lu?n d??i ?ây nhé!

winterbells

?ây là m?t trong nh?ng game hay nh?t và ???c nhi?u ng??i yêu thích nh?t c?a Orisinal. V?i n?n nh?c du d??ng, nghe ?i nghe l?i không bi?t chán (b?n có th? nghe b?n nh?c tuy?t v?i này t?i http://nhackhongloi.org/nghe-nhac.html?id=430#winter-bells), ch?c ch?n b?n s? có nh?ng phút giây th? giãn và vui nh?n v?i game Winter Bells

winterbells2   Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Cô nàng lý t??ngN? hoàng tuy?t d?n phòngDu l?ch th? gi?i c?ng là nh?ng trò ch?i c?c hay cùng th? lo?i game b?n gái mà b?n ??ng nên b? l?!

Thể loại: Bạn gái, Kỹ năng, Nổi bật, Trẻ em
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments