FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Xạ Thủ Rừng Xanh

Game x? th? r?ng xanh s? ??a b?n ??n m?t khu r?ng n?i b?n có c? h?i luy?n t?p ?? tr? thành cung th? hàng ??u v?i cây cung ??y uy l?c. game x? th? r?ng xanh Hãy tr? tài thi?n x? c?a mình b?ng cách b?n vào nh?ng t?m bia liên t?c di chuy?n, ?ó có th? là nh?ng con m?i trong các cu?c ?i s?n sau này. Vì th?, b?n hãy giúp cung th? nhí b?n trúng th?t nhi?u bia ?? v??t qua các màn ch?i nhé! V?i hình ?nh ?? h?a ??p m?t cùng v?i cách ch?i vô cùng ??n gi?n, game x? th? r?ng xanh s? ?em l?i cho b?n nh?ng phút giây th? giãn thú v?! ch?i game x? th? r?ng xanh N?u b?n yêu thích game này, ??ng b? l? nh?ng game cùng th? lo?i game B?n súng  thú v? nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4

Thể loại: Bắn súng, Trẻ em
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments