FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Xạ Thủ Súng Ngắm

?ã có bao gi? b?n nhìn th?y m?t v? n? c?nh sát d?ng c?m dám xông vào t?n xào huy?t c?a nh?ng k? t?i ph?m ?? chi?n ??u v?i b?ng chúng ch?a? Có l? nh?ng ?i?u ?ó ch? ???c nhìn th?y trên phim ?nh. Bây gi? b?n s? ???c hóa thân vào v? n? c?nh sát ?ó v?i bi?t tài b?n súng ?iêu luy?n bách phát bách trúng. game x? th? súng ng?m Nhi?m v? chính c?a b?n trong game là tiêu di?t ???c càng nhi?u tên t?i ph?m càng t?t và reload khi h?t ??n ?? h?a c?a game c?c k? chân th?c cùng v?i âm thanh s?ng ??ng s? ?em l?i cho b?n nh?ng màn ??u súng ??y k?ch tính. Cùng tr?i nghi?m game b?n súng ??nh cao này nhé! ch?i game x? th? súng ng?m Hãy s? d?ng nh?ng kinh nghi?m quý báu trong game này ?? ch?i và chi?n th?ng các game cùng th? lo?i game B?n súng nh? game ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4

Thể loại: Bắn súng, Game vui, Hành động, Nổi bật
Từ khóa: , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments