FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Xây dựng đảo Islandshire

Dùng chu?t ?? t??ng tác
Xây d?ng ??o Islandshire là m?t game qu?n lý có ?? h?a tuy?t ??p và l?i ch?i h?p d?n.
Khi c?n bão hoành hành ?p ??n và tàn phá hòn ??o c?a c? dân Islandshire, v? vua mu?n xây d?ng l?i hòn ??o này tr? l?i ?? ?em l?i s? th?nh v??ng cho dân c? ?a?.
Hãy giúp nhà vua xây d?ng l?i các hòn ??o t? nh?ng m?nh ??t hoang s?. Ng??i ch?i s? l?a ch?n vi?c xây nhà ho?c nhà x??ng, n?u xây nhà x??ng s? t?n nhi?u vàng h?n, nh?ng ngôi nhà sau khi ???c xây hoàn t?t s? mang l?i cho ng??i ch?i s? vàng nh?t ??nh. Ng??i ch?i s? dùng vàng ?? mua nhà ho?c ti?p t?c xây nhà x??ng, mua g? tùy theo s? vàng hi?n có.
Xây d?ng ??o islandshire Cùng xây d?ng l?i ?? n?i ?ây tr? thành nh?ng hòn ??o xinh ??p nhé! Game xây d?ng ??o islandshire  

Thể loại: Chiến lược, Nổi bật, Quản lý
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments