FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Xây Tháp Toán Học

H??ng d?n ch?i Game Xây tháp toán h?c

S? d?ng chu?t ?? ch?n s? và thay th? theo trình t? t? l?n ??n nh?.

Gi?i thi?u v? Game Xây tháp toán h?c

Xây tháp toán h?c là m?t game trí tu? hay ???c sáng t?o dành riêng cho các b?n yêu thích b? môn toán h?c và thích tham gia các th? thách trí tu?.
Nhi?m v? c?a b?n là s?p x?p nh?ng viên g?ch ?ã ???c ?ánh s? s?n theo trình t? t? l?n ??n nh?. V?i m?i viên g?ch ng?u nhiên các b?n s? v?n d?ng suy lu?n thông minh, nh?y bén ?? tìm ra v? trí thay th? thích h?p. Cùng ch?i và tranh tài nhé!
Xây tháp toán h?cM?t tòa tháp ch? b?n v?ng n?u nó ???c ch?ng ?? b?ng m?t n?n móng d?a trên nh?ng viên g?ch to l?n, b?n hãy xây tháp nh? m?t hình tam giác, càng lên ??nh càng nh?. N?u cu?i cùng b?n có ???c con s? nh? nh?t trên ??nh thì b?n s? dành chi?n th?ng.
game xây tháp toán h?c Càng v? sau ?? th? thách càng t?ng, ngày m?t hóc búa h?n, lôi cu?n ng??i ch?i chinh ph?c ??nh cao chi?n th?ng.

Thể loại: Chơi mà học, Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa: , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments