FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Xây dựng Vương quốc – Protector

Xây d?ng và b?o v? v??ng qu?c c?a mình. Hãy khôn ngoan trong vi?c ??a ra các chi?n thu?t phát tri?n và qu?n lý. B?n ?ã s?n sàng tham gia? ?ây là game chi?n l??c có game play c?c k? hay! B?n hãy th? ch?i và tr?i nghi?m nhé! Ch? d?n: S? d?ng chu?t ?? ?i?u khi?n.

Thể loại: Chiến lược, Phòng thủ pháo đài, Trí tuệ
Từ khóa: , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments