Thích game này? Nhấn
Bình luận


Xếp bài cổ điển

Trò ch?i v?n phòng kinh ?i?n v?i l?i ch?i c?a Solitaire. B?n s? có nh?ng phút giây gi?i trí th? giãn nh? nhàng v?i các lá bài, hãy s?p x?p sao cho ???c các lá bài t? Át t?i K khác màu v?i nhau vào 4 ô ? phía trên bên ph?i, có th? dùng các ô ? bên trái ?? ??a 1 lá bài lên làm di chuy?n trung gian.

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!
xepbai

X?p bài c? ?i?nX?p bài c? ?i?nX?p bài c? ?i?n
Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Game đánh bài, Nổi bật, Trí tuệ
Từ khóa: , , , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này