Thích game này? Nhấn
Bình luận


Zuma phép thuật

Zuma là m?t trong nh?ng game kinh ?i?n n?i ti?ng v?i phiên b?n Zuma, b?n bi vòng tròn v?i hình ?nh chú ?ch ??y phép thu?t c?a Popcap

??n v?i phiên b?n Zuma hoàn toàn m?i này, b?n s? có th? ch?i game zuma v?i m?t v? tiên trì ??y quy?n n?ng. Nhi?m v? c?a b?n là b?n chùm 3 qu? bóng cùng màu tr? lên b?ng qu? bóng ma thu?t c?a v? tiên tri.

Game ch?i ???c trên c? ?i?n tho?i và Ipad, b?n có th? ch?i game Zuma v?i ?? h?a tuy?t ??p này b?t k? n?i nào b?n mu?n!

zumaphepthuat
Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

Dùng ch??ng trình ??c mã QR trên ?i?n tho?i c?a b?n quét mã d??i ?ây ?? ch?i game Zuma phép thu?t trên ?i?n tho?i!

zumaqr
Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này